alt alt alt alt alt alt alt alt
صفحه اصلی / مجازی سازی

مجازی سازی

 

در چند سال اخير با گسترش روزافزون ساختارهاي مجازي، به نوعي انقلاب جديدي در ساختار ديتاسنترها بوجود آمد. امروزه سرورهاي قدرتمندي تحت خانواده کامپيوترهاي X86 طراحي شده و وارد بازار شده اند که بطور معمول يک سيستم عامل نسخه سرور و يک برنامه کاربردي بر روي آنها نصب مي شود. اين مساله باعث مي شود تا حجم عمده اي از منابع سيستم بدون استفاده باقي بماند. مجازي سازي اين امکان را فراهم مي سازد تا چندين ماشين مجازي بر روي يک بستر فيزيکي بصورت مشترک از منابع موجود استفاده کنند. بر روي ماشينهاي مجازي مختلف مي توان سيستم عاملهاي مختلف و برنامه هاي کاربردي مختلفي را نصب کرد.
مجازي سازي، باعث بهبود بهره وري و دسترس پذيري منابع و برنامه هاي کاربردي در يک ديتاسنتر مي شود. وابستگي هاي برنامه هاي کاربردي به سخت افزاري که بر روي آن قرار دارند علاوه بر دشواري امکان انتقال سرويس مورد نظر به بستر سخت افزاري ديگر، وقت زيادي  از مديران سيستم جهت مديريت منابع  خواهد گرفت.


اين مساله يکي از مهمترين معضلاتي بود که مديران سيستم درگير آن بودند. يک ديتاسنتر مبتني بر VMware  Virtualization باعث بهبود و تسريع فعاليتها مي گردد. اين امکان براي مديران سيستم فراهم مي شود تا با کاهش 50 الی 70 درصدی هزينه ها، بتوانند مديريت بهينه اي بر روي منابع موجود داشته باشند. همچنين با استفاده از محصول Vmware  VSphere امکان پياده سازي يک ساختار دسترس پذير بر روي منابع موجود در ديتاسنتر مهيا میشود.
 
"مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران " با بهره گيری از توان متخصصان و کارشناسان زبده خود که دارای گواهينامه های مورد تاييد VMware می باشند خدمات ما در این بخش :

 

مشاوره، طراحي و پياده سازی ديتاسنتر بر مبنای راه کارهاي مجازی سازی
مشاوره، طراحي و پياده سازی Desktop های مجازی
مشاوره، طراحي و پياده سازی ابرهای پردازشی (Cloud computing)
ارائه راهکارهاي    High Availability - Distributed Resource Scheduling 
ارائه راهکارهاي Site Recovery -  BCP/DR 
 ارائه راهکارهای مجتمع سازی سرورها (Server Consolidation) 
ارائه راهکارهای مديريت و امنيت مجازی سازي