alt alt alt alt alt alt alt alt
صفحه اصلی / مرکز داده و اتاق سرور

مرکز داده و اتاق سرور

 

امروزه مراکز داده نقشي اساسي در ساماندهي و متمرکز نمودن منابع و ظرفيت هاي محاسباتي يک سازمان جهت يکپارچه سازي تجهيزات، اطلاعات و برنامه هاي كاربردي حساس در فضايي كاملاً مطمئن و داراي قابليت گسترش دارند.
بر طبق تعريف ارايه شده از جانب Renewable Energy Policy، مراکز داده يك مولفه بسيار ضروري زير ساختي است كه كار پشتيباني از اينترنت و تجارت ديجيتالي و بخشهاي ارتباطات الكترونيكي را به عهده دارند و مبدا تمامي سرويس هاي ارائه شده در شبکه مي باشند. در نتيجه تمامي سرويس هاي ارايه شده در آنها بايد دقيق، مطابق برنامه و بدون كوچكترين وقفه اي عمل نمايند.

به طور كلي مراکز داده به عنوان مكاني جهت فراهم آوردن موارد زير تعريف مي شوند:

 

ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تبادل اطلاعات ديجيتال


فراهم آوردن سرويس هاي كاربردي يا مديريت جهت پردازش هاي اطلاعاتي مختلف مانند:

 

Internet Web Hosting ،Intranet ، مخابرات و فن آوري اطلاعات

ايجاد يک مرکز داده به برنامه ريزي بسيار دقيق و گسترده نياز دارد و اهداف مورد نظر از طراحي آن بايد به وضوح تعريف شده باشند تا نيل به آن اهداف امكان پذير شود و همچنين تمامي استانداردها در قسمتهاي مختلف بايد در نظر گرفته شوند. بر این اساس مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران ، سرویسهای زیر را ارائه می دهد :

 

مطالعه و شناسايي زيرساخت ها و سرويس هاي موجود سازمان
امكان سنجي و نياز سنجي
ارائه طرح توجيهي راه اندازي مركز داده از نظر صرفه جويي اقتصادي و نيروي انساني
طراحي تفصيلي مركز داده و پياده سازي آن شامل:
سيستم كابل كشي مخابراتي و شبكه
اتاق تجهيزات
طرح الكتريكي مركز داده
معماري مركز داده
سيستم هاي برودتي، حرارتي و تهويه هوا
سيستم هاي روشنايي
سيستم مشاهده تصويري مدار بسته(CCTV)
سيستم كنترل دستيابي(Access Control)
سيستم مشاهده و كنترل تغذيه و برق اضطراري
سيستم كنترل و مشاهده تهويه هوا و برودت(HVAC)
سيستم تشخيص و اطفاء حريق (Fire Alarm/Fighting)
سيستم مديريت اضطراري(Emergency Management System)
شبکه و بستر هاي ارتباطي مورد نياز
سيستم هاي پردازشي و ذخيره سازها (Servers and storage)
سيستم عمليات مديريت(NOC)
سيستم عمليات امنيت (SOC)
اجرا، پياده سازي و پشتيباني و نگهداري کليه بخش هاي مركز داده
تهيه ساختار سازماني مورد نياز جهت نظارت، پشتيباني، توسعه و نگهداري مركز داده
تهيه و ارائه ليست سرفصل هاي دوره هاي آموزشي مورد نياز نيروي انساني مرتبط با مركز داده