alt alt alt alt alt alt alt alt
صفحه اصلی / مرکز عمليات (کنترل و مديريت) شبکه

مرکز عمليات (کنترل و مديريت) شبکه

 

مرکز کنترل و مديريت شبکه يک واحد سازمانی متشکل از نيروی انسانی، ابزار هاي نرم افزاری و سخت افزاری و نیز مجموعه اي از فرآيندهاي تعريف شده جهت کنترل و مديريت کليه بخشهای يک شبکه از ايستگاه های کاری تا سرورها و ديگر تجهيزات است.  
به طور کلی وظايف مرکز عمليات شبکه عبارتند از:

 

عمليات پايش و مديريت روزمره کليه تجهيزات شبکه
نقطه ای متمرکز برای کليه تماس های کاربران شبکه
پردازش و رفع اشکالات بوجود آمده در شبکه و اطمينان از عملکرد بدون وقفه شبکه
ثبت کليه وقايع از قبيل تغييرات در پيکربندی ها، اختلالات بوجود آمده، وضعيت کارکرد شبکه و شکايتهای کاربران
مطلع شدن از مشکلات احتمالی قبل از وقوع آن و يا قبل از اختلال در کار کاربران


ايجاد چنين مرکزی با خريد و نصب چند نرم افزار و سخت افزار به تنهائی ممکن نيست. برای داشتن مرکز کنترل مديريت شبکه علاوه بر ابزار، به طراحی و تعريف فرايندهای مربوط به اين مرکز نياز می باشد. بيشتر ابزار مورد استفاده در مرکز کنترل و مديريت شبکه، ابزاری هستند که در خود سيستم عامل و يا تجهيزات وجود دارند  مانند …,Ping, Trace, Syslog, SNMP که استفاده از اين ابزارهای ساده و يا ابزارهای پيشرفته ديگر مانند:  Cisco Works, HP Open View, TIVOLI  , Solarwinds  می تواند در مديريت و عملکرد بهتر شبکه بسيار مفيد باشد.   


دپارتمان فنآوري هاي پيشرفته "مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران "  با تکيه بر تجارب و توانمندي نيروهاي آموزش ديده و زبده خود و با سابقه ارائه سرويس NOC به سازمانهای بزرگی چون شرکتهای مختلف بخش خصوصی کشور آماده ارائه خدمات مشاوره و پياده سازي در زمينه هاي زير مي باشد:  


طراحي ساختار و زيرساخت هاي مورد نياز مرکز کنترل و مديريت شبکه

طراحي و پياده سازي ابزارهاي  مورد نياز و فرآیند های مرکز کنترل و مديريت شبکه شامل:

 

Cisco Works Management Solutions HP Open view Network & System Management Solutions IBM TIVOLI Customized Open Source Management Software CA Service Desk
طراحي ساختار سازماني مرکز کنترل و مديريت شبکه
آموزش و آگاهي رساني تيم مرکز کنترل و مديريت شبکه
پياده سازي و عملياتي سازي مرکز کنترل و مديريت شبکه
مميزي و تحليل کارايي مرکز کنترل و مديريت شبکه
پشتيباني و نگهداري مرکز کنترل و مديريت شبکه