alt alt alt alt alt alt alt alt

رتبه ها و امتیازات کسب شده

 

دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک ایران
عضو نظام صنفی رایانه ای کشور
عضو فعال انجمن کامپیوتر ایران
نمایندگی رسمی محصولات Kaspersky از روسیه
نمایندگی رسمی محصولات فایروال Gate Protect از آلمان
عضو انجمن بین المللی گروه حافظان محيط زيست در صنعت كامپيوتر Climate Savers Computing Initiative
عضوProfessionalانجمن کامپیوتر آمریکا(ACM)
عضو انجمن مکانیک کامپیوتر آمریکا(ASME)
سرممیزی مدیریت امنیت اطلاعات TÜV NORD - ISO 27001 LEAD AUDITOR

عضو انجمن متخصصان ایران

نماینده انحصاری محصولات myFax در ایران

نمایندگی توزیع محصولات NOD32