alt alt alt alt alt alt alt alt

چشم انداز

 

  • مرجع استاندارد سازی فن آوری اطلاعات در ایران و ارائه تجربیات متخصصین ایرانی در مجامع بین المللی 

 

  • مدیریت کارآمد و مؤثر منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های شرکت از طریق تنوع بخشی، تأمین و تخصیص به موقع و بهینه آن 

 

  • ارتقاء سطح خدمات کارفرمایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مشاوران و پیمانکاران در مطالعه و اجرای طرح‌ها

 

  • بهبود مستمر سیستم‌ها، فرآیندها و ارتقاء بهره‌وری شرکت با محوریت فن آوری های روز دنیا

 

  • خلق ارزش های برتر برای مشتریان و کلیه ذینفعان

 

  • مشتری محوری و جلب رضایت مشتری با ارائه خدمات با کیفیت و تضمین شده به مشتریان

 

  • رعایت اخلاق و انصاف در رابطه با شرکای تجاری

 

  • توسعه سرمایه های انسانی و دانایی محوری و توانمندسازی کارکنان و تشویق به ریسک‌پذیری، یادگیری و نوآوری، کارگروهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

 

  • تامین متوازن منافع و انتظارات کلیه ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، تامین‌کنندگان و جامعه

 

  • مسئولیت پذیری اجتماعی و حفظ پایدار منابع